Эрхшээлийн эсрэг
Эрхшээлийн эсрэг
Эрхшээлийн эсрэг
Далайн зовлон бидэнд ч хамаатай
Далайн зовлон бидэнд ч хамаатай
Далайн зовлон бидэнд ч хамаатай
Ноён уулаа нурааж байгаль орчноо хордуулах уу II
Ноён уулаа нурааж байгаль орчноо…
Ноён уулаа нурааж байгаль орчноо хордуулах уу II
Хаан хорны гамшиг хаяанд чинь ирчихлээ, Хүмүүсээ
Хаан хорны гамшиг хаяанд чинь…
Хаан хорны гамшиг хаяанд чинь ирчихлээ, Хүмүүсээ

Онцлох зар