You Are Here: Home » Бидний тухай » Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөлийн танилцуулга

Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөлийн танилцуулга

Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөл /МБОИЗ/ нь 2008 онд “Байгаль орчны төрийн бус байгууллагуудын улсын анхдугаар зөвлөгөөн”-өөс үүсгэн байгуулагдсан, 21 аймагт салбар зөвлөлтэй, улсын хэмжээнд 700 гаруй төрийн бус байгууллагын гишүүнчлэлтэй шүхэр байгууллага юм. МБОИЗ-ийн эрх барих дээд байгууллага нь хоёр жилд нэг удаа хуралддаг Байгаль орчны төрийн бус байгууллагуудын улсын зөвлөгөөн юм. Тус зөвлөгөөнөөс МБОИЗ-ийн Удирдах зөвлөл, Хяналтын зөвлөлийг сонгож, дараагийн хоёр жилд мөрдөх дүрэм, түүнийг дагалдах журам, төр, төрийн бус байгууллага, иргэдэд хандсан зөвлөмж зэрэг бодлогын баримт бичгийг хэлэлцэн баталдаг уламжлалтай.

МБОИЗ-ийн үндсэн чиг үүрэг:
Байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн бус байгууллага, иргэдийг мэдээллээр хангах, үйлчилгээ үзүүлэх, хамтын ажиллагааг нь зохицуулан, төр засгийн болон бусад байгууллага, иргэдтэй холбон дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхэд оршино.

Алсын хараа:
Монголын өнөөгийн нийгэм болон ирээдүй хойч үедээ байгаль орчны тэнцвэртэй байдлыг хадгалан өвлүүлэн үлдээнэ.

Эрхэм зорилго:
Байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хадгалсан тогтвортой хөгжлийг хангахад иргэний нийгмийн идэвхитэй оролцоо, олон талт эрх тэгш түншлэл, хүчтэй хяналтыг хэрэгжүүлэхэд нөлөөлнө.

МБОИЗ-ийн үйл ажиллагааны чиглэл:
1. Иргэдийн экологи, эрх зүйн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх,
2. Байгаль орчны асуудлыг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгох,
3. Байгаль орчныг хамгаалахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх,
4. Байгальд ээлтэй үйлдвэрлэл ногоон хөгжлийг дэмжих,
5. Байгаль орчныг хамгаалахад хувь нэмэр оруулсан иргэд, байгууллагыг дэмжиж урамшуулах, сурталчлах,
6. Монгол улсад “Экологийн сайн засаглал” тогтооход төр засгийн бодлого шийдвэрт нөлөөлөх, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хамгаалах
7. Төр, засгийн байгууллагуудтай харилцах иргэний нийгмийн эрх тэгш “Ногоон” түншлэлийг дэмжих хөгжүүлэх
8. Төр, засгийн үйл ажиллагаа болон Уул уурхай, эдийн засгийн төсөл хөтөлбөрүүдийг хариуцлагатай болгоход төрийн бус байгууллага, иргэдийн хүчтэй хяналтын тогтолцоог бий болгох.

МБОИЗ-ийн гадаад хамтын ажиллагааны үндсэн зарчим

1. Төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах чиглэлд:

• Байгаль орчны талаархи бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд ТББ-ыг идэвхитэй оролцуулах,
• Төр засгийн байгууллагуудын байгаль орчны асуудлаар шийдвэр гаргах бүтэц, комисс, хороо, зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд төлөөллөө оруулж ажиллах,
• Байгаль орчны аливаа асуудлын хүрээнд бодлого хэрэгжүүлэх, гэрээ байгуулж хамтран ажиллах.

2. Донор байгууллагуудтай хамтран ажиллах чиглэлд:

• МБОИЗ-ийн эрхэм зорилго, зорилт, үйл ажиллагааг донор байгууллагуудад таниулж, нэгэн зорилго дор эрх тэгш хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх,
• МБОИЗ нь үйл ажиллагаагаа үндэсний хэмжээнд тогтвортой явуулж, чадварлаг байгууллага болоход олон улсын байгууллагуудтай дунд болон урт хугацаанд төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд түншилж ажиллах.

3. Хувийн хэвшилтэй хамтран ажиллах чиглэлд:

• Байгаль орчны тулгамдсан асуудлуудад хувийн хэвшлийнхний оролцоог өргөжүүлэх, идэвхижүүлэх,
• ТББ ба хувийн хэвшлийнхнийг хооронд нь холбох, дэмжих нөхцлийг бодлого, хуулиар зохицуулахад анхаарах, төр засгийн шийдвэр гаргалтад нөлөөлөх.

МБОИЗ-ийн бүтэц зохион байгуулалт

butets

Scroll to top