“НОГООН БҮТЭЭМЖ” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ЗАЙН СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

“НОГООН БҮТЭЭМЖ” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ЗАЙН СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Азийн Бүтээмжийн Байгууллага, Монголын Бүтээмжийн Төвтэй хамтран "Ногоон бүтээмж" сэдэвт олон улсын зайн сургалтыг 2014 оны 8 дугаар сарын 18-21-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. ...

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙВ

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙВ

           Улаанбаатар хотын Сонгино Хайрхан Дүүргийн Толгойтын Зүүн Салааны Хустайн аманд байрлах Байгаль орчны яам, Нийслэлийн байгаль хамгаалах газар, БОНХЯ-ны харъяа Ойн усны х ...

Газарзүйн мэдээллийн систем (GIS)-ийн сургалт зохион байгууллаа

Газарзүйн мэдээллийн систем (GIS)-ийн сургалт зохион байгууллаа

АНУ-д төвтэй олон улсын Интерньюс төвөөс МБОИЗ-ийн гишүүн залуу судлаачидад зориулан “Газрын зураглал ба Газарзүйн мэдээллийн систем (GIS) -ийн гүнзгийрүүлсэн сургалт”-ыг 2014 оны ...

Хөндлөнгийн хяналт, шалгалтын хэсэгт ажиллав.

Хөндлөнгийн хяналт, шалгалтын хэсэгт ажиллав.

Байгаль Орчин Ногоон Хөгжлийн Сайдын 2014 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн А-257 тоот тушаал, “Ойн судалгаа хөгжлийн төв” УТҮГазрын Захирлын 2014 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн А ...

Хамгийн том сар

Хамгийн том сар

Энэ сарын 10-наас 11-нд шилжих шөнө дэлхийн дагуул гариг болох сар хэмжээгээрээ 14 дахин томорч, маш тод гэрэлтсэн ер бусын шөнө болсон юм. Хамгийн том сар хэрхэн харагдсаныг доорх ...

Байгаль орчны нөхөн сэргээлт болон ус ашиглалт, хамгаалалтын талаар уулзалт-хэлэлцүүлэг  зохион байгуулагдлаа

Байгаль орчны нөхөн сэргээлт болон ус ашиглалт, хамгаалалтын талаар уулзалт-хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

2014 оны Америк, Монгол, Оросын судлаачдын солилцооны хөтөлбөрийн хүрээнд олон улсын судлаачдын баг Эрдэнэт үйлдвэр, Ерөөгийн алтны уурхай зэрэг газруудад зочилж үйлдвэрлэлийн техн ...

Ногоон Хөгжил

Ногоон Хөгжил

Шинжлэх ухаан, техник технологи нь хүн төрөлхтний амьдралд асар ихээр нөлөөлж байгаа эрин үед бид амьдарч байна. Хүний олон талт үйл ажиллагаанаас болж дэлхийн газрын гадаргуугын 3 ...

Зайнаас тандан судлалын тухай /REMOTE SENSING/

Зайнаас тандан судлалын үүссэн цаг хугацааг маш олон янзаар тодорхойлдог. Үүний хамгийн чухал ойлголт нь алсын зайнаас мэдээлэл цуглуулдагт оршдог. Энэ нь хамгийн өргөн тархсан ерөнхий тодорхойлолт ба үүнийг улам дэлгэрэнгүй болгож хэлбэл: Зайнаас тандан судлал гэдэг нь дэлхийн газрын гадарга дээр байгаа бүх more ...

June 19, 2014 (0) comments

“НОГООН БҮТЭЭМЖ” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ЗАЙН СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Азийн Бүтээмжийн Байгууллага, Монголын Бүтээмжийн Төвтэй хамтран "Ногоон бүтээмж" сэдэвт олон улсын зайн сургалтыг 2014 оны 8 дугаар сарын 18-21-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Сургалтын гол зорилго  нь нийт оролцогчдод “Ногоон бүтээмж”-ийн тухай ойлголт, стратеги нөөц төлөвлөлтийн удирдлага, ногоон бүтээм more ...

August 20, 2014 (0) comments

“НОГООН БҮТЭЭМЖ” СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ЗАЙН СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Азийн Бүтээмжийн Байгууллага, Монголын Бүтээмжийн Төвтэй хамтран "Ногоон бүтээмж" сэдэвт олон улсын зайн сургалтыг 2014 оны 8 дугаар сарын 18-21-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Сургалтын гол зорилго  нь нийт оролцогчдод “Ногоон бүтээмж”-ийн тухай ойлголт, стратеги нөөц төлөвлөлтийн удирдлага, ногоон бүтээм more ...

August 20, 2014 (0) comments
Scroll to top